Provozní řád kanalizace

Čištění kanalizace perfektně zná a dodržuje provozní řád kanalizace.Jedná se o soubor předpisů, pokynů a dokumentace potřebné na obsluhu, údržbu a kontrolu všech zařízení kanalizace včetně pokynů pro uvedení do provozu, řízení a zastavení provozu. Provozní řád, který vám čistění kanalizace vypracuje, musí být vypracován pro každou kanalizaci v souladu s kanalizačním řádem. Náplň provozního […]


Čištění kanalizace perfektně zná a dodržuje provozní řád kanalizace.Jedná se o soubor předpisů, pokynů a dokumentace potřebné na obsluhu, údržbu a kontrolu všech zařízení kanalizace včetně pokynů pro uvedení do provozu, řízení a zastavení provozu.
Provozní řád, který vám čistění kanalizace vypracuje, musí být vypracován pro každou kanalizaci v souladu s kanalizačním řádem. Náplň provozního řádu se upravuje podle rozsahu kanalizace a její technické složitosti.

Čištění kanalizace praha zajistí i veškerou dokumentaci

Provozní řád kanalizace musí například obsahovat titulní list, provozní pokyny, provozní schémata a další výkresy celé kanalizace, aby čištění kanalizace probíhalo úspěšně.